Over ons

SHIFFT is het dansgezelschap van choreograaf Jasper van Luijk. Zijn werk staat midden in de wereld. Hij zoekt de thema’s waartoe hij zich verhoudt in de actualiteit. De artistieke ontmoeting, met de dansers én met artistieke kompanen uit andere kunstdisciplines, staat centraal. In een rijke artistieke uitwisseling ontstaat zijn werk, dat hij zowel in het theater als op bijzondere locaties deelt met het publiek. Naast het werk van Jasper van Luijk produceert SHIFFT het werk van gastkunstenaars. De komende jaren zijn dat choreografen Astrid Boons, duo Simon Bus en Alesya Dobysh, Ruben Chi en Faizah Grootens.

Visie en missie

Missie
SHIFFT maakt – cross-disciplinaire – hedendaagse dansvoorstellingen over de mens van de toekomst. We zijn een plek voor (artistieke) meerstemmigheid. We willen verbinden en ontroeren. Nieuwsgierigheid en wederkerigheid zijn onze kernwaarden die ingebed zijn in een open (werk)omgeving vol vertrouwen, die we delen met onze peers en ons publiek.

Visie
We geloven dat het genre dans groeit en ontwikkelt door talen te vermengen, van hedendaags en academisch geschoolde tot selfmade dansers en makers uit de hiphop. Stijlvermenging en het delen van expertise is een enorme kracht om de kunstvorm vooruit te brengen met een nieuwe generatie mid-career makers en dansers. SHIFFT biedt een ontmoetingsplek en voedingsbodem voor groei, verrijking en samenwerkend leren.

Moos van den Broek

'Van Luijk is een beeldhouder, die in eerdere stukken al bewees hoe simpele lichtingrepen de relatie tussen ruimte en lichaam optillen en betekenis geven. '

Lees meer

Open Studio's

We zetten de deur letterlijk open om buiten binnen te halen. De open studio’s vormen het hart van ontmoeting, uitwisseling en betrokkenheid. Rond onze producties en residenties organiseren we open studio’s waar ontmoeting en kritisch bevragen centraal staan. Publiek krijgt zo, naast een unieke inkijk in het maakproces, ook de mogelijkheid om mee te denken en te praten over die maakprocessen en de uiteindelijke voorstellingen. Naast de open studio’s organiseren we gesprekken voor professionals, partners, fondsen en de stad die relevant zijn voor het dansveld.

Residenties

Sinds de oprichting organiseert SHIFFT residenties voor jong choreografie- en danstalent om hen de kans te geven zich te ontwikkelen, te onderzoeken en uit te wisselen. Na acht succesvolle residenties wijzigt SHIFFT het format van de residenties in een duurzamere vorm.

Choreografen Astrid Boons, Faizah Grootens, Ruben Chi, en duo Simon Bus en Alesya Dobysh verbinden zich de komende vier jaar aan SHIFFT vanuit een openheid en nieuwsgierigheid naar uitwisseling en de behoefte aan ruimte voor onderzoek. In het project iCoDaCo doen zij residenties en maken kort werk voor op tournee. Ook wisselen deze mid-career choreografen en Jasper hun artistieke praktijk met elkaar uit middels feedback-sessies, open lessen en gezamenlijke workshops.

iCoDaCo

SHIFFT is de Nederlandse partner in het International Contemporary Dance Collective, kortweg iCoDaCo, een project gefinancierd vanuit het Creative Europe programma. iCoDaCo (2024-2027) is een project met een netwerk van 12 partners verspreid over 10 landen in Europa.

Het project ondersteunt de ontwikkeling van een hedendaagse danspraktijk die past bij de huidige ecologische, sociale, politieke en economische realiteit. Uitgangspunt is om lokaal werken een internationale dimensie te geven, met een zo klein mogelijke ecologische footprint. Binnen het project ontwikkelen we met choreografen en partners een digitaal kennisplatform waarin we onze bevindingen vanuit ieders artistieke én organisatorische perspectief breed delen.

In iCoDaCo zijn Astrid Boons, Ruben Chi, duo Simon Bus en Alesya Dobysh, en Faizah Grootens de makers waar SHIFFT mee werkt de komende jaren.

De partners betrokken bij iCoDaCO zijn:

Meer informatie is op de website van iCoDaCo te vinden.

Team SHIFFT

Artistiek Leider | Choreograaf

Jasper van Luijk

Jasper (1987) studeerde dans aan de ArtEZ Dansacademie in Arnhem, onder de vleugels van Korzo, MAAS theater en dans en De Nieuwe Oost maakte hij de afgelopen seizoenen zijn producties.

Artistiek Leider | Choreograaf

Jasper van Luijk

Zakeljk leider

Tamara Keasberry

Tamara werkt al ruim twintig jaar voor haar eigen Bureau TamTam, waarbij ze werkzaam is als marketeer en zakelijk leider van culturele instellingen en gezelschappen.

Zakeljk leider

Tamara Keasberry

Dramaturgie

Isabel Meloen

Isabel studeerde theater,- en literatuurwetenschap en volgde aansluitend de internationale master dramaturgie aan de Universiteit van Am. Isabel werkt als regisseur, dramaturg en storyline developer.

Dramaturgie

Isabel Meloen

Marketing en Publiciteit

Sanne Oostenga

Marketing en Publiciteit

Sanne Oostenga

Productieleider

Lysanne van Esch

Lysanne van Esch is werkzaam als productieleider en producent. Momenteel is Lysanne betrokken bij TILT, Circolo en SHIFFT Utrecht.

Foto: Jostijn Ligtvoet

Productieleider

Lysanne van Esch

Techniek

Quint Stam

Techniek

Quint Stam