Organisatie

 

Directie
Jasper van Luijk & Lisa Donia

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van SHIFFT bestaat uit vijf leden, die het werk onbezoldigd uitvoeren

Gemma Jelier – Voorzitter
Loes Soons – Secretaris
Vikash Sewkaransing – Penningmeester
Marie-José Cools – Algemeen bestuurslid
Jonathan Offereins – Algemeen bestuurslid

Marketing en Communicatie
Hedwig van der Zwaal

Productie
Charlot van der Meer

Techniek
Wout Jansen

Dramaturgie
Sjoerd Vreugdenhil

Adviseurs
Eve Hopkins, Wies Merkx, Sandra Holleman

SHIFFT is een projectorganisatie, dit houdt in dat er per project passende financiering wordt gezocht.
Het bestuur en de directie van SHIFFT volgen de Code Cultural Governance.
SHIFFT streeft ernaar de CAO Theater en Dans zo goed mogelijk te volgen.
SHIFFT beschikt over een ANBI status.

De stichting heeft ten doel:

A. Het (doen) stimuleren, (doen) ontwikkelen en (doen) produceren van podiumkunst
B. Een creatieve hub in Utrecht te vormen om de podiumkunsten in Utrecht en omstreken platform en zichtbaarheid te bieden

Incidentele subsidie en ondersteuning ontvangen wij onder meer van

Beleid & Activiteiten 2017 - 2020 Jaarverslag 2017

Wij staan geregistreerd onder het fiscale nummer: RSIN / 857059075
Bij de Kamer van koophandel zijn wij bekend onder: KvK 67536190